O NAS

»Naturplac Na Škali« je odprt prostor druženja in sodelovanja.

Naša prednost in odgovornost je, da smo do dragocenosti naravnih in kulturnih vrednot spoštljivi. Dosledna vzgoja, izobraževanje in ozaveščanje, ne samo ponudnikov tovrstnih storitev, temveč tudi varuhov narave, naravovarstvenih nadzornikov, interpretatorjev narave, turističnih delavcev in ostalih odgovornih pa tudi širše javnosti, nam bo ob pomoči primerov dobrih praks zagotovila edino pravo, trajnostno (turistično) prihodnost.

Naše goste bomo izobraževali o pomembnosti ohranjanja okolja in narave skozi tematske delavnice, kot npr. fotografske in ostale umetniške delavnice, kulinarične delavnice ter druge tematske, pedagoške, eksperimentalne delavnice.

Želimo si, da naši gostje spoznavajo različne kulture in narodnosti, v našem Naturplacu namreč pričakujemo skozi vse poletje veliko število tujcev (Avstralija, Irska, Škotska, Anglija, Norveška, Finska, Švedska, Mehika,...) in zato je naš cilj, da se domačini družijo s tujci ter tako soustvarijo »dvosmerni informacijski sistem«, ki omogoča učenje in hkrati izmenjavo informacij. Z animacijskimi programi, kot npr. »medkulturni večeri«, bi rdeča nit – ljubezen do narave, glede na različne osebne izkušnje - predstavitve različnih narodnosti v NaturPlacu še dodatno okrepila zavedanje o sonaravnem bivanju posameznika.

POSLANSTVO

Poudarjamo in promoviramo pomembnost aktivnega življenja - ohranjanje okolja in človekovo povezanost z naravo. Slovenske turiste želimo navdušiti in zadržati v Sloveniji sami namreč izhajamo iz načela: » Najprej spoznajmo Slovenijo in nato svet«!.

Z inovativnimi prijemi bomo tako preko zadovoljnih slovenskih gostov, postali zanimivi tudi za tuje. Z izobraževanjem (tako o mikro kot makro prostoru) in o načinih bivanja na našem planetu, želimo dvigovati raven zavesti ljudi o malih - a pomembnih stvareh, ki soustvarjajo kvaliteto našega življenja. S pozitivnimi namigi, socialnimi in ekonomskimi, želimo vplivati na življenje ljudi v prostoru našega delovanja, saj v svoje delo zaupamo in smo profesionalni.

Nenehen proces izobraževanja in učenja je ključ do uspešne prihodnosti, zato bomo naše znanje delili s svojimi gosti in lokalno skupnostjo ter obenem razvijali tudi našo osnovno dejavnost in tako širili tudi naša dodatna znanja. Kajti, prav »znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika.« (Kitajski pregovor)

CILJI

Temeljni cilj našega podjetja je v naslednjih petih letih postati prepoznavno turistično-izobraževalno-socialno podjetje na lokalnem področju (Zgornja Savinjska dolina), z možnostjo nadaljnje širitve na širše področje Slovenije na način ustanavljanja novih tovrstnih projektov in širjenja trajnostne miselnosti.

Območje, kjer delujemo, predvsem Logarska dolina, ki velja za eno najlepših ledeniških dolin v Evropi je s turističnega vidika še neokrnjen biser, vsako leto v regijo privabi vedno več turistov. Njen turistični potencial in ponudba nudi veliko poslovnih priložnosti, ki jih je potrebno na primeren način ovrednotiti in predstaviti.

naturavantura-slideshow-002
TOP